21 februarie 2010

- EDUCAŢIA GLOBALĂ LA ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ "NICOLAE KRETZULESCU" - BUCUREŞTI

Într-un secol al schimbărilor globale ale mediului, rolul EDUCAŢIEI a crescut pentru că aceasta este înţeleasă ca o posibilă soluţie pentru rezolvarea problemelor de mediu şi pentru construirea unui viitor durabil al omenirii.

Perioada 2005-2014 este cunoscută drept “Deceniul Educaţiei pentru Dezvoltare Durabilă al Naţiunilor Unite”, program ce a dat un impuls major preocupărilor pentru educaţia în domeniul dezvoltării durabile din numeroase ţări, prin implicarea mai accentuată a elevilor în înţelegerea problemelor actuale ale mediului.

Integrarea Educaţiei pentru Dezvoltarea Durabilă în sistemele şi programele naţionale de educaţie este o prioritate pentru a se analiza trecerea de la consideraţii generale cu un caracter teoretic la aplicaţii practice în toate domeniile de activitate. Aplicarea acestui obiectiv înseamnă dezvoltarea unui sistem de învăţământ continuu adaptat cerinţelor societăţii şi tradiţiilor culturale locale. Programele de educaţie vizează:biodiversitatea;managementul durabil al apei; transformarea rurală; sărăcia; consevarea şi protecţia mediului.

Ţinând seama de aceste perspective, în Şcoala Superioară Comercială "Nicolae Kretzulescu" din Bucureşti a luat fiinţă în anul şcolar 2008-2009, cercul interdisciplinar geografie-istorie-ştiinţe socio-umane. Activităţile cercului interdisciplinar GEO-K s-au regăsit în multe din programele de educaţie ale dezvoltării durabile, dar atenţia cea mai mare a fost acordată educaţiei ecologice.Echipa comisiei şi a cercului interdisciplinar GEO-K este susţinută în desfăşurarea activităţilor de către conducerea liceului, mai exact de Profesor Mirela Nicoleta Dinescu – Director şi Profesor Dragoş Lucian Ţigău – Director Adjunct.

Din anul şcolar 2009-2010, la nivelul liceului nostru funcţionează Comisia pentru Educaţie Globală, ale cărei obiective sunt promovarea în rândul tinerei generaţii a unei educaţii de calitate, precum şi crearea unei societăţi durabile bazată pe principii şi valori morale adevărate.

Prof. dr. Gabriela Dîrloman (geograf)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu