11 decembrie 2017

7 DECEMBRIE 2017 - EVENIMENTUL EDUCATIV ,,UN VIITOR SUSTENABIL CU ȘI PENTRU TINERI’’

Evenimentul ,,Un viitor sustenabil cu și pentru tineri’’, a fost organizat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și ISMB.La acest concurs au participat 10 licee din București: Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, Colegiul Național Gheorghe Lazar, Colegiul Național Gheorghe Sincai, Colegiul Național Grigore Moisil, Colegiul Național Matei Basarab, Colegiul Național Mihai Viteazul, Colegiul Național Sfântul Sava,  Colegiul Economic Virgil MadgearuColegiul Național Iulia Hașdeu și evident liceul nostru: Școala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu. Fiecare liceu a fost reprezentat de o echipă formată din cinci elevi și un profesor coordonator.

Echipa liceului nostru a fost formată din elevii: Sebastian Nicolae - clasa 12G, Bianca Flămînzeanu și Anamaria Mareș -  clasa 10G, Alin Stavre - clasa 10H și Petru Ungureanu - clasa 11A, coordonată de prof.dr.Gabriela Dîrloman. Pentru realizarea eseului, elevii au primit sprijn și din partea doamnei prof.ec.Mirela Dinescu-Director, a doamnei prof.Carmen Șerbănescu și a domnului prof.dr.Dragoș Țigău.


În urma concursului, echipa liceului a primit un binemeritat loc 2, ceea ce aduce un nou motiv de mândrie, dovedind că elevii din Kretzulescu fac parte din generația tinerilor care beneficiază de o educație de calitate și că vor construi un viitor sustenabil pentru societatea românească, dar și pentru cea europeană sau a planetei.


Mai multe informații găsiți pe: 

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/news/comunicat-de-presa/28 noiembrie 2017

SSCNK - ȘCOALĂ AMBASADOR A PARLAMENTULUI EUROPEAN LA BRUXELLES


Liceul nostru a avut deosebita onoare să facă parte din delegația României care a participat la Seminarul internațional de la Bruxelles a Școlilor Ambasador ale Parlamentului European.

Seminarul a avut loc la Bruxelles pe 23 - 24 noiembrie 2017 și din partea liceului a fost prezentă prof.dr.Gabriela Dîrloman. 

Vizita la Bruxelles a presupus în prima zi: dezbateri cu diverse personalități de la Parlamentul European, prezentarea de noi siteuri utile pentru a promova valorile, principiile și drepturile de a fi cetățean UE, dar și multe activități de tip nonformal.

 

O activitate deosebită a fost Speeddate care a presupus întâniri de lucru pe grupe mici de profesori, prin care fiecare profesor a putut identifica potențiali noi parteneri în proiecte europene de tip Erasmus + sau Etwinning.

A doua zi a avut loc vizita la Parlamentarium - un centru de vizitare interactiv- un spațiu deosebit de util, generos și prietenos pentru elevi, studenți și adulți creat pentru a înțelege istoricul și rolul Uniunii Europene, a instituțiilor sale, precum și a valorilor culturale, sociale și a importanței educației cu și pentru Uniunea Europeană.

Ziua s-a Încheiat cu vizita la Reprezentanța Permanentă a României la Bruxelles, unde am avut deosebita plăcere să discutăm cu domnul Cosmin Boiangiu - Reprezentant permanent adjunct.Această vizită a fost deosebit de benefică, deoarece noile informații vor fi folosite pentru al doilea an de derulare a Programului Școli Ambasador ale Parlamentului European în România, în liceul nostru.

Mai multe informații găsiți la adresa:

20 noiembrie 2017

18 - 26 NOIEMBRIE 2017-SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE

18 - 26 NOIEMBRIE 2017 - SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE

Globalizarea acutizează problema raporturilor local-global la nivelul fiecărei naţiuni. Oamenii, comunităţile şi naţiunile nu se mai pot sustrage acestui proces care „universalizează comportamente, moduri de a gândi şi de a acţiona, stiluri de viaţă sau ameninţări de orice natură”.
În anul 1990, la Lisabona, printr-un Acord al Consiliului Europei, s-a instituit Centrul Nord – Sud, denumit oficial Centrul European pentru Interdependenţă şi Solidaritate. care reuneşte 39 state. Mandatul acestui centru este: asigurarea cadrului  pentru  cooperare  europeană  pentru  creşterea  conştientizării publice asupra problemelor interdependenţei globale; promovarea politicilor de solidaritate în conformitate cu obiectivele şi principiile Consiliului Europei: respectarea drepturilor omului, democraţie şi coeziune socială. Activitatea Centrului  Nord  –  Sud  se  bazează  pe  trei  principii: dialog, parteneriat  şi solidaritate.
Centrul Nord – Sud a iniţiat Programul european Educaţia Globală pentru a dezvolta, întări şi susţine strategiile de implementare  a  educaţiei  globale  şi  de  formare  a  capacităţii  de  dezvoltare  a  acesteia,  prin intermediul instituţiilor şi  practicienilor din domeniul educaţiei atât din zona formală, cât şi nonformală. În concepţia Centrului, educaţia globală cuprinde: educaţia pentru dezvoltare, educaţiapentru   drepturile   omului,   educaţia   pentru   pace   şi   prevenirea
conflictelor   şi   educaţia interculturală.

În fiecare an, Centrul Nord - Sud organizează sub egida ONU - Săptămâna Educației Globale. În liceul nostru, Săptămâna Educației Globale (18-26 noiembrie 2017) a fost marcată de:

*** Un workshop cu tema: Să cunoaștem cultura japoneză!. Activitatea coordonată de prof.dr. Gabriela Dîrloman s-a desfășurat pe timpul a 3 ore, la care au participat clasele 9B, 9D și 10 G.

Workshopul a cuprins 3 părți:
1. cunoașterea Japoniei din punct de vedere geografic (prezentare PPT)

2. cunoașterea sistemului de educație japonez în comparație cu cel românesc (Prezentare PPT)

3. cunoașterea a câtorva elemente de cultură japoneză (costumele tradiționale Yukata și Kimono, păpușile Kokishi și sistemul de scriere Kanji) (activități practice).

Prin acest workshop, elevii au putut înțelege rolul educației și al culturii pentru a deveni adevărați cetățeni ’’globali’’, cultivând principii și valori general umane, indiferent în ce colț al Terrei ar fi. Sistemul de educație japonez poate fi folosit ca model de bune practici care s-ar putea aplica și la elevii din România, dar adaptat la mentalitatea și cultura românească.

*** Mesajele pentru o lume mai bună, realizate de elevii de la clasa 9D, în cadrul proiectului Suntem tânăra generație! în parteneriat cu Fundația PRAIS
15 noiembrie 2017

PROIECTUL ''REBRANDING ROMANIA '' LA CONCURSUL ''LIDER EUROPEAN''         
      În perioada 25 septembrie – 3 noiembrie 2017, în liceul nostru s-a desfășurat proiectul REBRANDING ROMANIA, proiect înscris la concursul LIDER EUROPEAN, concurs finanțat de Comisia Europeană.
     La 9 februarie 2017, reprezentanții Consiliului și ai Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu cu privire la o decizie de proclamare a unui An European al Patrimoniului Cultural (2018).

     Pornind de la această premisă, proiectul și-a propus să promoveze patrimoniul cultural românesc prin intermediul elevilor de liceu (clasele 9-11), identificând un nou brand de promovare a turismului românesc.
      Proiectul prezintă metode și acțiuni concrete de voluntariat și antreprenoriat ale elevilor care duc la creșterea spiritului de cetățeni europeni activi, la dezvoltarea dorinței de a fi și simți românește în context european. Nu poți să aparții unei comunități mari dacă nu-ți cunoști identitatea, valoarea și moștenirea.
Proiectul insistă pe educație, pe cultură, pe voluntariat, pe lucrul în echipă și nu doar pe studiu.

        Informații detaliate despre proiect se regăsesc pe website-ul:
https://rebrandingro2017.wixsite.com/eu4romania

5 OCTOMBRIE 2017 – ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI

      Cu prilejul Zilei Educației, am avut deosebita plăcere de a desfășura o dezbatere cu teme care vizează Uniunea Europeană.
      Dezbaterea a fost susținută de doamna Felicia Stoica de la Comisia Europeană – fostă elevă a liceului, de care suntem mândri.
         Grupul țintă a fost format din 100 de elevi de la clasele 12 A, 12F, 12 G, 12 H și 15 elevi voluntari de la clasa 10 G. Profesorii implicați în această activitate vor fi: prof. Mirela Dinescu – Director, prof.dr. Gabriela Dîrloman, prof. Roxana Ulici și profesorii diriginți: prof.dr. Teodora Chiac, prof. Adriana Benchea, prof.dr. Dragoș Țigău, prof. Cătălin Hănțulie.


         Prin acest tip de activitate s-a urmărit să se ofere elevilor, dar și profesorilor, o imagine clară a rolului pe care îl joacă Uniunea Europeană asupra noastră, adaptându-ne astfel, la o societate aflată în continuă schimbare. Totodată a fost subliniat rolul educației în UE pentru a crea cetățeni activi și responsabili.x

26 SEPTEMBRIE - ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR           Ca în fiecare an, Educația Globală în liceul nostru începe cu data de 26 septembrie, când este marcată Ziua Europeană a Limbilor.


          Astfel, la clasa 9D, am avut posibilitatea, împreună cu doamna Laura Stanciu - profesor de limba engleză să fie desfășurată o dezbatere despre limbile Europei, punându-se accentul îndeosebi pe rolul limbii engleze și a posibilităților de certificare a competențelor limbii engleze prin intermediul testelor Cambridge.
          Prof. dr.Gabriela Dîrloman a prezentat următoarele informații despre limbile vorbite în UE: Uniunea Europeană are 24 de limbi oficiale și dorește să protejeze diversitatea lingvistică. Fiecare cetățean are dreptul de a comunica în propria limbă cu instituțiile europene și de a primi răspuns de la acestea în aceeași limbă. Pentru protejarea multilingvismului în Europa, în fiecare an se celebrează, la 26 septembrie, Ziua europeană a limbilor. 
                Site-ul web al Parlamentului European oferă informații în cele 24 de limbi oficiale UE. Pe Twitter există câte două conturi ale Parlamentului pentru fiecare limbă: unul gestionat de la Bruxelles sau Strasbourg și celălalt de la Biroul de Informare al Parlamentului European din țara respectivă.
         În continuare, a urmat și partea practică a acestei dezbateri și anume chestionarul: 
CÂTE LIMBI EUROPENE RECUNOAȘTEȚI?
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20140924STO69504&format=XML&language=RO
          Participați la joc și aflați cum se scrie „Parlamentul European” în fiecare limbă! 
                             GOOD LUCK! BONNE CHANCE! JUEGO! ERFOG!


10 aprilie 2017

PROIECTUL EATHINK-ACTIVITĂŢILE LUNII APRILIE 2017

A.1- MINIGRĂDINĂ CU PLANTE AROMATICE

Proiectul EAThink la care liceul nostru este partener din anul 2015, a propus pentru semestrul al doilea al acestui an școlar, realizarea unei activități interesante și anume MINIGRĂDINI ȘCOLARE. 
Scopul acestei activități a fost de conștientizare a educației ecologice în școală, prin responsabilizarea elevilor și lucrul în echipă în vederea realizării unei grădini sau minisere în școală.
Una din competențele cheie a fost aceea de LEARNING BY DOING, ceea ce a sporit gradul de implicare al elevilor. 
La această activitate au participat 12 elevi, coordonați de prof.dr. Gabriela Dîrloman, la care s-au alăturat și profesorii: Mirela Dinescu - Director și Roxana Ulici. 

Nr.crt
Nume si prenume

Elev- clasa
1.       
CORNEEV IOANA
Elevă-Clasa 11C
2.       
MIHAI ANDREEA
Elevă-Clasa 11C
3.       
PERSTRIȚU FLORI
Elevă-Clasa 11C
4.       
STANCIUC CRISTIAN
Elev-Clasa 11C
5.       
STOICA CRINA ANA MARIA
Elevă-Clasa 11C
6.       
CACOVEANU TEODORA
Elevă-Clasa 11H
7.       
DUȚU ISABELLA
Elevă-Clasa 11H
8.       
HELIȘAN MĂDĂLINA
Elevă-Clasa 11H
9.       
IACOB ANA MARIA
Elevă-Clasa 11H
10.   
STĂNESCU EDITH
Elevă-Clasa 11H
11.   
TUDOR IOANA
Elevă-Clasa 11H
12.   
VIȘAN DIANA
Elevă-Clasa 11H

Activitatea a vizat: identificarea spațiului de amenajare a minigrădinii școlare, identificarea tipurilor de plante aromatice și a materialelor necesare pentru realizarea grădinii, achiziționarea plantelor aromatice și a celorlalte materiale necesare, stabilirea unui planning de activități, împărțirea sarcinilor pe elevi pentru realizarea minigrădinii, realizarea minigrădinii în perioada 3 aprilie-7 aprilie 2017.  

 Ghivece cu pătrunjel

 Ghivece cu rozmarin și pătrunjel
 Ghivece cu mentă


 Pom de stafide

Minigrădina cu flori din square-ul liceului

A.2 - GRĂDINI JAPONEZE ÎN MINIATURĂ
A doua activitate din cadrul proiectului Eathink a fost realizarea unei expoziții de grădini japoneze în miniatură. Această activitate este deja la a 8a ediție în liceul nostru. Au participat elevi de la clasele 11B, 11C, 11D, 11E, 11F și 11H. 
Obiectivele activității a fost:
-promovarea culturii japoneze;
-dezvoltarea simțului artistic,a simțului estetic la elevi;
-folosirea de materiale eco, înlăturând kitch-ul;
-lucrul în echipă.
Au fost realizate peste 50 de grădini, pe care le puteți vizualiza pe pagina de Facebook "Japanese Gardens in a Box - Competiton at SSCNK - Bucharest, Romania".

https://web.facebook.com/gradinijaponezeinminiatura/

Vă invităm să vă creați și dumneavoastră propria grădină....fie ea japoneză, în miniatură, fie o minigrădină cu plante aromatice!

Prof.dr.Gabriela Dîrloman