28 februarie 2010

- 20 MARTIE 2009 - DEZBATERE PRIVIND "2009 – Anul prieteniei dintre Japonia şi ţările dunărene”


Pe data de 20 Martie 2009, la Sala Calităţii a liceului a avut loc masa rotundă cu tema „2009 – Anul prieteniei dintre Japonia şi ţările dunărene”, fiind invitată Prof. Mika Yahara de la Şcoala Japoneză din Bucureşti.

Ideea acestei dezbateri a pornit de la faptul că o comparaţie a culturii şi civilizaţiei japoneze cu cea română permite identificarea acelor principii şi valori pe care se bazează o societate pentru a-şi asigura un mediu durabil pentru generaţiile viitoare.

Prezentarea Japoniei din punct de vedere geografic, dar şi a obiceiurilor, tradiţiilor atât de bine conservate de societatea niponă, reprezintă tocmai cheia unicităţii unui sistem de educaţie bazat pe valori şi principii deosebite, cât şi pe toleranţă.

În Japonia, valorile educaţiei pentru o dezvoltare durabilă se regăsesc în însăşi Constituţia ţării, ceea ce explică rolul pe care îl are statul în promovarea valorilor naţionale.

Au fost prezenţi Director Adjunct Dragoş Lucian Ţigău, Prof. Elena Bălan – responsabil aria curriculară „Om şi Societate”, Prof. dr. Manuela Mocanu, Prof. Liliana Cârstea, Prof. Crăiţa Cristina Lăzărică şi elevii claselor a 9-a E şi a 10-a F şi a 11-a B.

Au existat discuţii între profesorul organizator, invitat şi elevi privind educaţia pentru dezvoltare durabilă şi rolul cunoaşterii identităţii naţionale, dar şi a culturii noastre prin comparaţie cu un cea a unui stat ca Japonia

Prof.dr. Gabriela Dîrloman a prezentat calendarul cercului Geo-K şi a propus ca în luna Mai să se desfăşoare concursul „Grădini japoneze – frumuseţe şi culoare pentru Bucureşti” care să marcheze Ziua Mondială a Biodiversităţii de pe 22 Mai.

În încheiere, Prof.dr. Gabriela Dîrloman a precizat faptul că elevii trebuie să conştientizeze rolul pe care îl are educaţia pentru propria lor persoană, dar şi pentru societatea în care trăiesc şi care în procesul rapid al globalizării presupune schimbarea de mentalităţi, atitudine, valori, fără a-şi pierde însă identitatea proprie. De aceea, cunoaşterea unei civilizaţii şi culturi precum cele japoneze, poate constitui pentru mulţi dintre tineri un model pentru propria lor viaţă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu