24 februarie 2010

- 17 – 21 NOIEMBRIE 2008: „SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE”
În data de 20 noiembrie 2008, la Sala Calităţii a Şcolii Superioare Comerciale "Nicolae Kretzulescu" a avut loc dezbaterea „17 – 21 noiembrie: Săptămâna educaţiei globale”, ocazie cu care a avut loc şi deschiderea oficială a cercului interdisciplinar GEO-K”. Activitatea s-a efectuat împreună cu elevii clasei a 9-a B şi a 11-a E la Cabinetul de Geografie - Istorie.

Au fost prezenţi Director – Prof. Mirela Nicoleta Dinescu, Dir. adj. – Prof. Dragoş Lucian Ţigău din partea conducerii liceului, Prof.Elena Bălan –responsabil aria curriculară „Om şi Societate”, Prof. Liliana Cârstea – profesor de istorie, Prof. Maria Dinică – profesor de fizică, Prof. Ştefania Ioachim – profesor de chimie şi Prof.dr. Gabriela Dîrloman - organizator.

Doamna Prof. dr. Gabriela Dîrloman a prezentat tema: „Globalizarea educaţiei – Studiu comparativ între sistemul de educaţie din Japonia şi cel din România”, lucrare scrisă în urma unui studiu de 1 an şi jumătate în Japonia, la Universitatea de Educaţie din Osaka. O comparaţie a sistemelor de educaţie japonez şi român permite identificarea acelor principii şi valori pe care se bazează o societate pentru a-şi asigura un mediu durabil pentru generaţiile viitoare. Această analiză comparativă scoate în evidenţă unicitatea sistemelor de educaţie, sisteme educaţionale în care un rol deosebit îl are educaţia pentru mediu.

Spre deosebire de România, în Japonia, educaţia pentru mediu este a doua disciplină predată ca pondere după disciplinele de cultură generală. Un rol deosebit îl are crearea de reţele de şcoli afiliate la UNESCO, în care activităţile de protecţie a mediului se concretizează prin: -colectarea sticlelor şi a materialelor plastice; -separarea obiectelor din aluminiu de cele din oţel; -separarea deşeurilor.

În România, educaţia pentru protecţia mediului este predată interdisciplinar la geografie, fizică, chimie şi biologie sau se realizează prin activităţi extracurriculare (proiecte Socrates, Leonardo da Vinci), prin asocierea cu ONG-uri sau prin reţeaua de Eco-şcoli. Acest din urmă program a debutat în România cu 5 şcoli pilot în 1995, iar în prezent are peste 400 de şcoli partenere. Elevii claselor implicate au fost grupaţi pe echipe şi fiecare echipă a trebuit să realizeze un poster, tema fiind educaţia globală.

Totodată elevilor li s-au prezentat activităţile ce se vor desfăşura în cadrul cercului, obicetivele urmărite şi responsabilii din partea profesorilor şi a elevilor. S-a stabilit ca realizarea unui calendar ecologic să fie făcută de către o clasă de a 9a în fiecare lună.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu