25 noiembrie 2011

14-20 NOIEMBRIE 2011 - SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALEÎn luna noiembrie a fiecărui an, se sărbătorește Săptămâna Educației Globale. Anul acesta, pe data de 14 noiembrie, la liceul nostru, am avut plăcerea să ne viziteze Doamna Clare Lloyd Jones de la Universitatea St. Jones din New York-SUA și Doamna Sânziana Medvetchi de la Centrul Educațional Fulbright din București. Discutiile s-au desfășurat cu elevii de la clasa a XII-a B, precum și cu Doamna Director Mirela Nicoleta Dinescu și Domnul Director Adjunct Laurențiu Chirilă Vasile. Din partea Catedrei de Limba Engleză au participat Doamna profesor Valentina Jianu și Florentina Corban, la care s-a adăugat și Doamna profesor doctor Gabriela Dîrloman-Responsabila Comisiei pentru Educație Globală.

Cu acest prilej, Doamna Clare Lloyd Jones a făcut o comparaţie a culturii americane cu cea română, ceea ce a permis identificarea acelor principii şi valori pe care se bazează o societate pentru a-şi asigura un mediu durabil pentru generaţiile viitoare. Această analiză comparativă a scos în evidenţă unicitatea sistemelor de educaţie, a mentalităţilor, a toleranţei şi a adaptării oamenilor în funcţie de spaţiul de viaţă.

Spre deosebire de România, în SUA, cultura prin educaţie se realizează încă de la grădiniţă, continuând cu şcoala generală şi liceul. Dar un rol deosebit îl au activităţile extraşcolare, prin care elevii învaţă să comunice, să fie responsabili, să fie toleranţi şi să îşi respecte semenii.

Ulterior, Doamna Sânziana Medvetchi a prezintat elevilor rolul pe care l-a avut spaţiul geografic în dezvoltarea societăţii americane, precum şi modul în care păstrarea tradiţiilor, a obiceiurilor a determinat continuitatea americanilor ca naţiune. Această naţiune a învăţat, mai ales după cel de-al doilea război mondial, că munca, toleranţa şi respectul faţă de ceilalţi sunt principalele lor valori morale. Totodata, invitata a prezentat sistemul de burse Fulbright din SUA care se acordă elevilor, studenților din diverse țări ale lumii pentru efectuarea facultății, precum și pentru studii doctorale și postoctorale.

În continuare, au urmat discuții între elevii clasei a XIIa B și cele 2 invitate privind condițiile prin care elevii români pot să efectueze studiile în SUA. Totodată, elevilor li s-a prezentat posibilitatea susținerii examenelor TOEFL și IELTS (pentru limba engleză) prin intermediul Centrului Educațional Fulbright din București.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu