20 noiembrie 2017

18 - 26 NOIEMBRIE 2017-SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE

18 - 26 NOIEMBRIE 2017 - SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE

Globalizarea acutizează problema raporturilor local-global la nivelul fiecărei naţiuni. Oamenii, comunităţile şi naţiunile nu se mai pot sustrage acestui proces care „universalizează comportamente, moduri de a gândi şi de a acţiona, stiluri de viaţă sau ameninţări de orice natură”.
În anul 1990, la Lisabona, printr-un Acord al Consiliului Europei, s-a instituit Centrul Nord – Sud, denumit oficial Centrul European pentru Interdependenţă şi Solidaritate. care reuneşte 39 state. Mandatul acestui centru este: asigurarea cadrului  pentru  cooperare  europeană  pentru  creşterea  conştientizării publice asupra problemelor interdependenţei globale; promovarea politicilor de solidaritate în conformitate cu obiectivele şi principiile Consiliului Europei: respectarea drepturilor omului, democraţie şi coeziune socială. Activitatea Centrului  Nord  –  Sud  se  bazează  pe  trei  principii: dialog, parteneriat  şi solidaritate.
Centrul Nord – Sud a iniţiat Programul european Educaţia Globală pentru a dezvolta, întări şi susţine strategiile de implementare  a  educaţiei  globale  şi  de  formare  a  capacităţii  de  dezvoltare  a  acesteia,  prin intermediul instituţiilor şi  practicienilor din domeniul educaţiei atât din zona formală, cât şi nonformală. În concepţia Centrului, educaţia globală cuprinde: educaţia pentru dezvoltare, educaţiapentru   drepturile   omului,   educaţia   pentru   pace   şi   prevenirea
conflictelor   şi   educaţia interculturală.

În fiecare an, Centrul Nord - Sud organizează sub egida ONU - Săptămâna Educației Globale. În liceul nostru, Săptămâna Educației Globale (18-26 noiembrie 2017) a fost marcată de:

*** Un workshop cu tema: Să cunoaștem cultura japoneză!. Activitatea coordonată de prof.dr. Gabriela Dîrloman s-a desfășurat pe timpul a 3 ore, la care au participat clasele 9B, 9D și 10 G.

Workshopul a cuprins 3 părți:
1. cunoașterea Japoniei din punct de vedere geografic (prezentare PPT)

2. cunoașterea sistemului de educație japonez în comparație cu cel românesc (Prezentare PPT)

3. cunoașterea a câtorva elemente de cultură japoneză (costumele tradiționale Yukata și Kimono, păpușile Kokishi și sistemul de scriere Kanji) (activități practice).

Prin acest workshop, elevii au putut înțelege rolul educației și al culturii pentru a deveni adevărați cetățeni ’’globali’’, cultivând principii și valori general umane, indiferent în ce colț al Terrei ar fi. Sistemul de educație japonez poate fi folosit ca model de bune practici care s-ar putea aplica și la elevii din România, dar adaptat la mentalitatea și cultura românească.

*** Mesajele pentru o lume mai bună, realizate de elevii de la clasa 9D, în cadrul proiectului Suntem tânăra generație! în parteneriat cu Fundația PRAIS
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu