05 aprilie 2017

28 MARTIE 2017 - ATELIERUL DE LUCRU: Mijloace și metode clasice și moderne utilizate în studiul atmosferei-

28 MARTIE 2017 - ATELIER DE LUCRU CU LECTOR DR. DANA OPREA CONSTANTIN ȘI STUDENȚI DE LA CERCUL ȘTIINȚIFIC DE METEOROLOGIE ȘI PROTECȚIA SPAȚIULUI AERIAN (FACULTATEA DE GEOGRAFIE-BUCUREȘTI)

Când spui geografie, nu spui doar teorie, multitudine și diversitate de informație, ci spui și geografie aplicată la viața de zi cu zi.

Ca profesor de geografie la un liceu economic, am constatat necesitatea și dorința elevilor de a îmbina teoria cu practica, dar și cu alte discipline, precum fizica, bilogia sau chimia, în dorința de a afla informații din orizontul lor local, prin ceea ce se numește Learning by doing.

Avantajul de a fi în București deschide foarte multe oportunități și anume realizarea de diverse activități cum ar fi: dezbateri, ateliere de lucru sau mese rotunde pe teme geografice și transdisciplinare cu profesori, studenți și cercetători de la diverse universități, institute sau ONG-uri. 

În Școala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu, orele de geografie, ca și cele de fizică sau biologie se desfășoară și în varianta nonformală, devenind deja o tradiție dezbaterile cu cercetătorii geografi de la Institutul de Geografie al Academiei Române.

De 2 ani însă, parteneriatul geografic din liceu s-a extins și cu Facultatea de Geografie, secția de Meteorologie și Climatologie și Cercul Științific Studențesc de Climatologie și Protecția Mediului Aerian, coordonat de Lector.dr.Dana Oprea Constantin, prin activitățile desfășurate în timpul Programului Săptămâna Școala Altfel.

Anul acesta, pe data de 28 martie 2017, împreună cu elevii de la clasa a 9a G, a avut loc atelierul de lucru cu tema Mijloace și metode clasice și moderne utilizate în studiul atmosferei. La această activitate, a participat și doamna Director adjunct - Prof.dr. Maria Ionescu.Acest atelier a fost o modalitate de verificare și fixare a cunoștințelor elevilor legate de capitolul de Atmosferă terestră, dar a avut și un caracter aplicativ, practic, deoarece elevii au putut vedea și lucra cu diverse instrumente, precum: termometru, termo-higrometru, anemometru etc. Totodată, elevii au aflat și lucruri noi, cum ar fi: ce este și cum funcționează o stație meteorologică, ce tipuri de nori există pe cer etc., pe baza prezentărilor PowerPoint făcute de Lector dr. Dana Oprea Constantin și studenții de la Cercul Științific Studențesc de Climatologie și Protecția Mediului Aerian, combinate cu discuții libere.

La finalul acestei activități, s-a efectuat un chestionar de feedback din care au rezultat următoarele:
Puncte tari:
-elevilor le-a plăcut în mod deosebit acest tip de activitate;
-elevilor le-au plăcut prezentările și interacțiunea cu studenții și cu Lector.dr.Dana Oprea Constantin;
-elevii au fost plăcut impresionați de informațiile noi, care au fost prezentate într-un mod ordonat, logic și atractiv;
-faptul că studenții au făcut cadou elevilor 2 atlase: unul al norilor și unul cu fenomene meteorologice;
-elevii își doresc să se mai repete acest tip de activitate.
Puncte slabe:
-elevii au fost nemulțumiți de timpul redus (1 oră) pentru desfășurarea acestei activități.

Recomandări:
-efectuarea de noi activități cu studenții și dna Lector dr. Dana Oprea Constantin (de ex. o excursie sau mini-proiecte de cercetare pe teme legate de climă/meteorologie)

Vă mulțumim și vă mai așteptăm la noi în liceu!
Prof.dr.Gabriela Dîrloman   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu